Překlady


Překládám zejména:
  • obchodní korespondenci
  • odborné texty (stavební stroje, strojírenství, automobilový průmysl, polygrafie, chemické přípravky, výrobky z betonu a další)
  • návody k obsluze, příručky, software ke strojům
  • prezentace
  • webové stránky
  • soubory Excel, tabulky
  • a jiné
Překlady se soudním ověřením:

Poskytuji také právně závazné překlady dokumentů s tlumočnickou doložkou. Soudní překlady se sešívají se zdrojovým textem – buď s originálním dokladem nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem, která slouží jako doklad o správnosti překladu. Soudní ověření vyžadují většinou následující dokumenty: vysvědčení, rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom, výuční list, obchodní smlouva, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, soudní rozhodnutí a usnesení, rozsudek, formuláře pro práci v EU (E101, A1...), lékařské zprávy aj.

Zpracování:

Překlady dodávám v elektronické podobě v běžných editorech na CD, příp. je zasílám e-mailem.